Podmínky ochrany osobních údajů

Prohlášení o soukromí


Portál benefeed.cz se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které Vám poskytnou nejlepší a bezpečné zážitky online. Toto prohlášení o soukromí se týká webového portálu benefeed.cz a řídí sběr dat i jejich použití. Použitím webového portálu benefeed.cz souhlasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Sběr Vašich osobních údajů

benefeed.cz sbírá osobní údaje jako je emailová adresa, jméno, domácí či pracovní adresa nebo telefonní číslo. benefeed.cz také sbírá anonymní demografické informace, které Vám nejsou jedinečné jako je PSČ. 
Mějte, prosím, na paměti, že pokud přímo uvedete Vaše osobní či citlivé informace v diskuzních skupinách benefeed.cz, pak mohou být sesbírány a použity jinými. Poznámka: benefeed.cz nečte žádnou Vaši soukromou online komunikaci.

benefeed.cz Vám doporučuje, abyste si zkontrolovali prohlášení o soukromí webových stránek, na které se budete chtít odkazovat z benefeed.cz, abyste rozuměli tomu, jak takové webové stránky sbírají, používají a sdílí Vaše informace. Portál benefeed.cz není odpovědný za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo benefeed.cz a rodinu benefeed.com webových stránek.

Použití Vašich osobních údajů

benefeed.cz sbírá a používá Vaše osobní údaje k provozu webových stránek benefeed.cz a k vykonání služeb, které jste požadovali. benefeed.cz také používá údaje spojené s Vaší osobou, abyste byli informováni o jiných produktech a službách dostupných na portálu benefeed.cz a u jeho společníků. benefeed.cz Vás také může kontaktovat pomocí průzkumů, které zjišťují Váš názor na současné služby nebo možné nové služby, které budou nabízeny.

benefeed.cz neprodává, nepůjčuje ani nepronajímá seznam svých zákazníků dalším stranám. benefeed.cz Vás může čas od času kontaktovat jménem externích obchodních partnerů o určitých nabídkách, které by Vás mohly zajímat. V takových případech nebudou Vaše jedinečné osobní údaje (email, jméno, adresa, telefonní číslo) dány dalším stranám. Navíc může portál benefeed.cz sdílet data s důvěrnými partnery, kteří nám pomohou provést statistické analýzy, zaslat Vám email nebo klasickou poštu, poskytnout zákaznickou podporu nebo zařídit dodávky. Všem takovým dalším stranám je zakázáno použít Vaše osobní údaje kromě těch, které potřebují k provedení těchto služeb pro benefeed.cz, a vyžaduje se, aby zachovaly důvěrnost Vašich informací.

benefeed.cz nepoužívá či nezveřejňuje citlivé osobní údaje jako je rasa, náboženství nebo politická příslušnost bez Vašeho výslovného souhlasu.

benefeed.cz sleduje webové stránky, které naši zákazníci navštíví na portálu benefeed.cz, abychom rozpoznali, jaké služby portálu benefeed.cz jsou nejoblíbenější. Tato data jsou použita k doručení přizpůsobeného obsahu a reklamy na portálu benefeed.cz uživatelům, jejichž chování ukazuje, že mají zájem o určitou oblast.

Webové stránky benefeed.cz zveřejní Vaše osobní údaje bez oznámení, jen když to bude vyžadovat zákon nebo dobrá víra v to, že takové jednání je nezbytné pro: (a) dodržování nařízení zákona nebo podrobení se soudnímu procesu o portálu benefeed.cz; (b) chránění a obranu práv či vlastnictví portálu benefeed.cz; a (c) jednání při kritických situacích k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů portálu benefeed.cz nebo veřejnosti.

Použití cookie

Webové stránky benefeed.cz používají "cookie", aby Vám pomohly personalizovat Váš online zážitek. Cookie je textový soubor, který umístí webový server na Váš pevný disk. Cookie nemůže být použito k běhu programů či doručení virů do Vašeho počítače. Cookie jsou Vám jednoznačně přiřazeny a mohou být přečteny webovým serverem v doméně, která Vám cookie vydala.

Jeden z hlavních důvodů pro použití cookie je poskytnout vhodnou možnost k úspoře Vašeho času. Účel cookie je říct webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku. Například když si personalizujete stránky benefeed.cz nebo se zaregistrujete na portálu benefeed.cz nebo jeho službách, cookie pomohou portálu benefeed.cz vyvolat Vaše určité informace při následných návštěvách. To zjednodušuje zaznamenávání Vašich osobních údajů jako je adresa plátce, adresa pro dodávky a tak dále. Při návratu na stejné webové stránky benefeed.cz mohou být vyvolány informace, které jste předtím zadali, abyste mohli jednoduše vyžívat možnosti portálu benefeed.cz, které jste si přizpůsobili.

Máte možnost přijmout nebo odmítnout cookie. Většina webových prohlížečů cookie automaticky přijímají, ale Vy můžete obvykle změnit nastavení prohlížeče, aby cookie odmítl, pokud si to přejete. Pokud zvolíte odmítnutí cookie, nezažijete všechny interaktivní možnosti služeb portálu benefeed.cz nebo stránek, které navštívíte.

Bezpečnost Vašich osobních údajů

Portál benefeed.cz chrání Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Přenos osobních údajů (jako je číslo kreditní karty) na jiné webové stránky je chráněný pomocí šifrování jako je protokol Secure Socket Layer (SSL).

Změny tohoto prohlášení

Portál benefeed.cz občas aktualizuje prohlášení o soukromí, aby odrážel reakce podniků a zákazníků. Portál benefeed.cz Vás vyzývá, abyste pravidelně sledovali toto prohlášení, abyste tak zůstali informovaní o způsobu ochrany Vašich informací na portálu benefeed.cz.

Kontaktní informace

Portál benefeed.cz uvítá Vaše připomínky k tomuto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že portál benefeed.cz nesplnil toto prohlášení, kontaktujte nás. Použijeme komerčně rozumné úsilí, abychom problém rychle určili a napravili.