Obchodní podmínky

Obchodní podmínky benefeed.cz platné od 1.1.2010

  

1. Rozsah platnosti

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží v internetovém obchodě benefeed.cz, který provozuje společnost AQUAMID s.r.o., Krátká 1221/2, 693 01 Hustopeče, Česká republika, IČO 26250055 (dále jen "Prodávající"). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodávající) a kupujícího (zákazník)

2. Souhlas s obchodními podmínkami

Použitím internetového obchodu benefeed.cz a nákupem prostřednictvím internetového obchodu benefeed.cz či zasláním objednávky emailem souhlasíte s naším nákupním a reklamačním řádem - obchodními podmínkami. Provozovatel internetového obchodu benefeed.cz si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky. Po jakékoli takovéto změně provozovatel zveřejní změněné obchodní podmínky na této stránce a tím o této změně informuje uživatele/zákazníka. Takto zveřejněné obchodní podmínky jsou považovány za platné a nahrazují obchodní podmínky platné před datem změny. Použitím internetového obchodu benefeed.cz a nákupem prostřednictvím internetového obchodu benefeed.cz souhlasíte s právem provozovatele na změnu obchodních podmínek a se způsobem informování zákazníka o změně.

3. Objednávání zboží

Můžete využít jednoho z níže uvedených způsobů objednání zboží:

 • objednávkou učiněnou na těchto stránkách
 • prostřednictvím e-mailu zaslaným přímo na naší e-mailovou adresu je možno objednat pouze zboží neuvedené v nabídce na těchto stránkách. V tomto případě Vám zašleme e-mailem Potvrzení Vašeho požadavku a prosíme Vás o jeho zpětné potvrzení.

Veškeré podané objednávky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podáním objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Do doby zaplacení celé kupní ceny zůstává zboží majetkem prodávajícího. Expirační doba zboží je uvedena na každém zboží a je platná za podmínky předepsaného skladování rovněž uvedeného na zboží. U některých objednávek požadujeme zálohu nebo platbu předem. Nejčastěji se jedná o případy objednávek zboží vyráběného na zakázku. Výjimečně se může stát, že Vámi objednané zboží bude aktuálně vyprodáno. V takovémto případě Vám bude dodáno dodatečně na naše náklady.

4. Storno objednávky

Storno / zrušení objednávky ze strany zákazníka:
Objednávku můžete e-mailem stornovat / zrušit do 24 hodin od chvíle, kdy Vám e-mailem dojde její potvrzení. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího s kupujícím, která musí být v písemné formě (email). Nedojde-li k této dohodě, je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu (storno poplatek) v plné výši objednávky kterou stornoval.

Storno / zrušení objednávky ze strany prodávajícího:
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • Údaje zadané při objednání jsou neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašleme informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V takovém případě bude dodáno zboží které nahrazuje zboží objednané.
 • Na stránkách našeho obchodu bude nesprávně uvedena cena zboží. I přes naši snahu o co nejmenší počet chyb se může stát, že u vámi objednaného zboží bude uvedena chybná cena. O této skutečnosti budete neprodleně informováni před dodáním zboží a v případě nesouhlasu s novou cenou bude vaše objednávka zrušena. V případě, že jste již zaplatili kupní cenu, bude vám tato částka převedena zpět na váš účet.
 • zákazník neuhradil do 4 dnů od objednání zboží zálohu nebo platbu předem. V tomto případě prodávající vyúčtuje smluvní pokutu ve výši 10% z ceny objednávky za blokaci zboží, které prodávající na základě této objednávky zákazníkovi rezervoval. Zákazník se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit.

5. Doručení zboží

Standardní doručení na území České republiky:

 • Zaslání přepravní společností PPL. Čísla balíků zjistíte z faktury, kterou najdete po přihlášení na Váš účet.
 • Vyzvednutí v provozovně AQUAMID s.r.o - osobní odběr přímo v naší provozovně je nutné předem dojednat. 

Odběratel si vyslovuje souhlas s předáním údajů nutných pro doručení přepravci. Jedná se zejména o adresu doručení. Lze také sjednat individuální doručení zboží. Zákazník se zavazuje dodávku převzít a pokud tak neučiní, je mu prodávající oprávněn vyúčtovat náklady na opětovné doručení a případně i náklady na zpětné doručení, jsou-li dopravcem vyúčtovány. Zákazník se zavazuje tyto náklady zaplatit.

6. Dodací termíny

Zpravidla je zboží zasíláno v den objednání, pokud zadáte objednávku do 14:00. Objednávky přijaté po 14:00 budou odeslány následující pracovní den.

V dokončení objednávky můžete zadat datum, kdy si přejete zboží doručit. Jsou zde však určitá specifika a omezení dle druhu dodání kteroý si vyberete:

 • Osobní odběr - zboží bude připraveno na Vámi určený den
 • Dodavatelem - požadovaný termín doručení bude dodržen
 • Přepravní služba PPL, Pošta apod. - v tomto případě je termín chápán jako "dodat nejpozději do", protože na činnost těchto přepravních služeb nemáme vliv. Nelze tudíž zaručit doručení v konkrétní den a ani určit si hodinu doručení. Na balících je uveden kontaktní telefon a řidič se ve většině případů s Vámi spojí a konkrétní doručení dohodne. 

7. Platba za zboží

Standardní způsoby plateb za zboží:

 • Platba v hotovosti při převzetí zboží - zboží zaplatíte do rukou dopravce (dobírka) nebo přímo v provozovně, kde lze zboží osobně odebrat (hotově).
 • Platba bezhotovostním převodem před dodáním zboží - platbu poukážete před dodáním zboží na náš účet. Veškeré instrukce pro platbu obdržíte e-mailem s Potvrzením objednávky.

Při využití všech způsobů platby si vyhrazujeme právo změny cen. Platné ceny Vám jsou potvrzeny v okamžiku potvrzení objednávky. Lze také sjednat individuální platební podmínky. 

8. Lhůta pro vrácení zboží

Kupujete-li zboží jako soukromá osoba, máte v souladu s § 53 a § 54 Občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, kontaktujte nás písemně (email) a uveďte, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu a Vašeho čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží zašlete spolu s kopií dokladu o koupi zpět na naší adresu. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce, tzn. láhev s výrobkem nesmí být otevřena či jinak znehodnocena. Zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato. Doporučujeme Vám zasílané zboží pojistit.

Jako podnikatelský subjekt nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Zboží však lze ve výjimečných případech vrátit na základě dohody. Pokud budete chtít zboží vrátit, kontaktujte nás písemně (email) a uveďte, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla daňového dokladu, data nákupu a Vašeho čísla účtu pro vrácení peněz. Zboží pak zašlete spolu s kopií dokladu o koupi zpět na adresu expedice odkud bylo odesláno. Zboží musí být kompletní včetně příslušenství a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce, tzn. láhev s výrobkem nesmí být otevřena či jinak znehodnocena. Zboží neposílejte na dobírku, nebylo by přijato. Doporučujeme Vám zasílané zboží pojistit. Po kontrole kompletnosti a neporušenosti vystavíme daňový dobropis, po jeho podpisu z Vaší strany Vám pak bude příslušná částka vrácena zpět na Váš účet. S ohledem na vzniklé vícenáklady Vám bude účtován poplatek ve výši 20% z hodnoty vráceného zboží. Dobropisovány také nebudou expediční náklady jako je doprava, dobírka apod.

9. Reklamace škod vzniklých při dopravě

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky, zejména neporušenost lepící pásky s logem BENEFEED, poškození krabice, apod. a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu.

10. Reklamace vad dodaného výrobku

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí / rozbalení, v každém případě před jeho prvním použitím, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Pokud je zjištěno jakékoliv poškození - zejména mechanické poškození, informuje kupující písemně o zjištěných závadách prodávajícího. Pozdější reklamace poškození výrobku již není možné uznat. Reklamace se vztahuje na závady způsobené vadou materiálu, popřípadě výrobní vadou.

Reklamaci nám prosím oznamte nejprve e-mailem. Prodávající rozhodne, zda bude třeba reklamované zboží doručit prodávajícímu. Pokud ano, reklamované zboží zašlete na adresu AQUAMID s.r.o., Krátká 1221/2, 693 01 Hustopeče. Reklamované zboží doporučujeme zasílat službou "Obchodní balík" České pošty. Tato služba má několik výhod - je cenově dostupná, rychlá (doručení do 24 hodin od podání) a zboží je pojištěno do výše 30.000 Kč (za předpokladu uvedení ceny zásilky na podacím lístku). Zajistěte vždy řádný obal, předejdete tím případnému dalšímu poškození při dopravě.

Pokud bude Vaše reklamace vyřízena kladně, náklady na zaslání Vám budou proplaceny ve výši vzniklých nákladů, nejvýše však 250,- Kč. Pro proplacení těchto nákladů je třeba zaslat se zbožím fotokopii přepravního dokladu ze kterého musí být patrná zaplacená cena. Pokud nebude doklad doložen, má se za to, že kupující nepožaduje proplacení nákladů na přepravu k prodávajícímu. Pokud bude reklamace odmítnuta, zboží Vám zašleme zpět.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů a začíná běžet dnem uplatnění reklamace.

Reklamované zboží musí být čisté. K reklamaci zboží je nutné předložit kopii faktury, příp. jiný doklad či svědectví o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Zásilka rovněž musí obsahovat písemný popis reklamované závady. Nejpozději do pěti pracovních dnů od uplatnění reklamace Vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace. Za den uplatnění reklamace se považuje den převzetí reklamovaného zboží dodavatelem z rukou přepravce vč. potřebných dokladů. Pokud nebudou se zbožím předány požadované doklady, dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy prodávající obdržel poslední z výše uvedených dokladů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná rovněž běžet dnem uplatnění reklamace.